Thương hiệu

đặt tên công ty

Cách đặt tên công ty

Tên công ty chính là điều đầu tiên mà khách hàng và đối tác biết về doanh nghiệp của bạn. Để đặt tên công ty độc đáo và hiệu quả đòi hỏi rất nhiều công sức nhưng thực tế chỉ mấy...