Hồ sơ dự thầu gồm những gì?

Hồ sơ dự thầu là gì? Hồ sơ dự thầu khác gì so với hồ sơ năng lực? Có rất nhiều doanh nghiệp có nền tảng tốt tuy nhiên khi tham gia dự thầu một dự án lớn luôn trượt thầu hoặc chỉ chấp nhận làm nhà thầu cấp 2 hay trong chuyên môn gọi là bên B’. Để trả lời cho những câu hỏi trên, Phqt.edu.vn sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về Hồ sơ dự thầu. 

Hồ sơ dự thầu là gì

Hồ sơ dự thầu gồm những gì?

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu xây dựng và nộp cho bên mời thầu (chủ đầu tư) theo yêu cầu của từng Dự án.

Hồ sơ dự thầu bao gồm những thành phần sau:

 • Đơn xin dự thầu
 • Thỏa thuận liên danh
 • Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu
 • Bảo đảm dự thầu
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ
 • Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm
 • Đề xuất về kỹ thuật
 • Đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu

Mẫu hồ sơ dự thầu hợp lệ

Hồ sơ dự thầu

Tuy nhiên, thì đôi khi các doanh nghiệp vẫn dễ mắc phải những lỗi cơ bản khiến bao nỗ lực bỗng không được chọn do Hồ sơ dự thầu không hợp lệ. Vậy một hồ sơ dự thầu hợp lệ cần đáp ứng được những yêu cầu gì?

 • Có bản gốc hồ sơ dự thầu
 • Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
 • Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật
 • Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ
 • Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh
 • Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu
 • Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
 • Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh)
 • Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

TÌM HIỂU THÊM: THIẾT KẾ HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN