Thông báo về việc Hội thảo: “Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi"

Thứ hai - 23/05/2016 20:16


Thông báo về việc Hội thảo: “Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi
BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------
Số:    573 /ĐHTL-BCL/TB
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- ***---
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2006


THÔNG BÁO
(V/v Báo cáo: “Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi”)
 
Căn cứ theo Quyết định số: 1745  Ngày 15  tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trường Đại học Thuỷ lợi giai đoạn 2006 - 2020, Nhà trường tổ chức báo cáo Chiến lược đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường, đến các Nhà tài trợ, các Bộ, Ngành, các đơn vị, cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm tạo ra sự đồng thuận trong triển khai thực hiện và sự hợp tác hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường.
1. Thời gian Hội thảo:
            - Buổi chiều từ  15h30 -18h00, ngày 21 tháng 6 năm 2006
2. Địa điểm: Hội trường T45- Trường Đại học Thủy Lợi    
3. Thành phần tham dự:
- Khách mời ngoài trường:
1. Lãnh đạo chính phủ.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Bộ, đại diện Vụ TCCB, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ TC kế toán, Vụ KHCN, Viện Quy hoạch TL, Cục Thủy Lợi, Viện KHTL, Cục đê điều, HEC1, VP trung ương dự án DANIDA, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Cục Quản lý XD công trình.
3. UBND tỉnh Hà Tây, UBND huyện Chương Mỹ, UBND 2 xã trường đóng.  
4. Bộ GDĐT: Lãnh đạo Bộ, Vụ ĐH & Sau Đại học, Viện chiến lược, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Cục Khảo thí và kiểm định CL.
5. Bộ Tài nguyên Môi trường: Lãnh đạo Bộ, Cục quản lý TNN, Cục Môi trường, Viện KTTV.
6. Đại diện các Bộ KHĐT, Bộ KHCN, Bộ Tài Chính.
7. Đại sứ quán một số nước, một số tổ chức quốc tế.
8. Các cơ quan thông tin, báo chí, truyền hình.
B- Thành phần trong trường:
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện CĐ, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, các thành viên Ban XDCL, Chuyên gia tư vấn, Hội đồng KH và ĐT trường, các GS, PGS, TS, VP dự án Đan Mạch, VP dự án Hà Lan, toàn thể giảng viên, các cán bộ từ chuyên viên trở lên của các: Phòng, Khoa, Ban, TT, Cty, CS2, ĐH2.
 
4. Nội dung Hội thảo:
1.       Công bố Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng
2.       Báo cáo nội dung Chiến lược
3.       Phát biểu của các đại biểu trong và ngoài nước
4.       Tiệc chiêu đãi và văn nghệ chào mừng
5. Phân công:
                       
TT Nội dung Người thực hiện Ngày hoàn thành
01 In, chuẩn bị tài liệu VPBCL, VPDAĐM,P9 20/06/2006
02 Trang trí hội thảo P7, P1,Văn phòng DAĐM 20/06/2006
03 In giấy mời, mời khách Quốc tế P9 15/06/2006
04 Mời khách trong nước HCTH 15/06/2006
05 Lập chương Hội thảo chi tiết Ô. Thành, Ô. Đại 20/06/2006
06 Đón và tiếpkhách BGH, P9, HCTH, P2 21/06/2006
07 DS Cán bộ, giáo viên Bà Nga (P2) 20/06/2006
08 Xe đưa đón và vệ sinh môi trường P1 21/06/2006
09 Đưa tin Hội thảo P7, HCTH  
10 Tiệc chào mừng Văn phòng DAĐM, Tài vụ 21/06/2006
11 Văn nghệ chào mừng Ban VNCĐ, P1, P7 20/06/2006
12 Kinh phí VPDAĐM,  Tài vụ  
13 Trật tự  và an toàn Bảo vệ 21/06/2006
          
           Ban tổ chức: Ô Thành (PHT), Ô Đại, Bà Nga (P9), Ô. Hải (P9), Ô. Phương (BVNCĐ), Ô. Hợp (P2), Ô. Thịnh (HCTH), Ô Hưng (HCTH), Bà Chì (HCTH), Ô Hoan (QT), Ô Bá (P7), Bà Nga (TV), Ô. Minh (BV).
Đề nghị các đơn vị và các đồng chí được phân công chủ động triển khai công việc để Hội thảo đạt kết quả.


Nơi nhận:


ĐU, BGH (để báo cáo)
- Các P, K, B, CS2, ĐH2, Cty, TT
- Bộ môn, những người thực hiện
- Trung tâm tin học (đưa lên mạng)
- Lưu VT, VPBCL
 HIỆU TRƯỞNG

đã ký

 

      GS.TS Đào Xuân Học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close