Kế hoạch phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Thứ hai - 23/05/2016 20:13


Để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão của Trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2006; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường lập kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------
Số: Số: 620 ĐHTL-KH/PCLB
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- ***---
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 
GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2006
 

Thực hiện pháp lệnh phòng chống lụt bão và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2006.
Để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão của Trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2006; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường lập kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 như sau:
1. Các Khoa và các đơn vị trong Trường phải chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão của đơn vị mình, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản thuộc đơn vị quản lý.
2. Phòng Tổ chức cán bộ thống nhất với phòng Quản lý Khoa học và HTQT lập danh sách cán bộ, giáo viên chuyên môn làm nhiệm vụ chuyên gia phòng chống lụt bão tại các tỉnh được Bộ phân công (Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương) và tổ tính toán phương án điều tiết hồ Hoà Bình trình Hiệu trưởng duyệt.
Trong những ngày có bão, lũ lớn mọi thành viên trong Trường phải chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động, đặc biệt các cán bộ giáo viên được điều động làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão cho các tỉnh nêu trên, mỗi đồng chí cần chuẩn bị sẵn phương tiện, đồ dùng cá nhân để khi có lệnh có thể lên đường nhận nhiệm vụ ngay, nếu đồng chí nào đi vắng xa Trường phải báo cáo Khoa và Phòng TCCB để Nhà trường có kế hoạch điều động người thay thế khi cần thiết.
3. Ban chỉ huy quân sự Trường cử đủ chiến sĩ tự vệ (trừ nữ) và phương tiện làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng cơ động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều động của Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa.
4. Phòng Quản trị triển khai ngay việc khơi thông cống, rãnh; đặc biệt khu vực vườn hoa trước nhà hành chính, khu bể bơi, sân vận động, các khu trũng, thấp đọng nước để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh, kiểm tra hệ thống cửa sổ, tường rào, kho chứa vật tư, tài sản, cây xanh..., có biện pháp chống để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Trường trong mùa mưa bão. Kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây điện đảm bảo an toàn, xử lý nhanh chóng khi có sự cố. Xin giấy phép cho xe hộ đê, xe kiểm tra đê phục vụ công tác phòng chống lụt bão được Bộ giao. Phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án bố trí địa điểm sơ tán thiết bị ở các phòng thí nghiệm, tài liệu, vật tư, kho tàng từ tầng 1 lên tầng cao khi cần thiết và thông báo đến các đơn vị. Các đơn vị tự tổ chức di chuyển thiết bị, vật tư, tài liệu đảm bảo tuyệt đối an toàn khi có lệnh của Ban chỉ huy PCLB (theo bảng địa điểm sơ tán kèm theo). Đơn vị nào cần nhân lực báo cho Phòng TCCB để có kế hoạch điều động.
5. Trung tâm dịch vụ đời sống có kế hoạch dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm trong mùa mưa bão để đảm bảo sinh hoạt bình thường cho khối sinh viên, đồng thời sẵn sàng phục vụ ăn, uống cho cán bộ, giáo viên và sinh viên khi có lệnh điều động của Bộ và Thành phố làm nhiệm vụ hộ đê tại hiện trường. Cùng với Phòng Quản trị tiến hành sửa chữa những chỗ có thể xảy ra sự cố khi có mưa bão.
6. Trạm y tế cần dự trữ đủ cơ số thuốc và dụng cụ y tế để sử dụng sơ cứu khi cần thiết và cấp thuốc cho đoàn đi kiểm tra chống lụt, bão ở các tỉnh. Đề xuất phương án cứu thương khi sự cố xảy ra, giải quyết hậu quả về vệ sinh môi trường, dịch bệnh do bão lụt gây ra.
7. Phòng Hành chính tổng hợp đảm bảo thông tin thông suốt với Ban phòng chống lụt bão của Bộ và các cơ quan liên quan, khi có lệnh cần ra thông báo trực phòng chống lụt, bão cho các đơn vị trong Trường.
8. Phòng Tài vụ chuẩn bị kinh phí để mua sắm một số dụng cụ cần thiết phục vụ công tác phòng chống lụt, bão khi cần.
9. Phòng Quản lý thiết bị và đầu tư mua một số đèn pin, áo mưa và các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác kiểm tra và làm nhiệm vụ khi có bão, lụt xảy ra.
10. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên lập danh sách sinh viên năm thứ 4, 5 có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và Hà Đông để huy động trong tình hình khẩn cấp (thông báo cho sinh viên biết và gửi danh sách về thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường - Phòng Tổng hợp).
11. Cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, Trung tâm ĐH2 và các chi nhánh Công ty TV&CGCN ở phía Nam cần có kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể công tác phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn cơ quan, đồng thời liên hệ với các Ban phòng chống lụt bão địa phương để tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt, bão trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ.
12. Khi có lệnh của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão: lực lượng tự vệ, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường, thợ điện, lái xe, y tế và các đơn vị liên quan phải tổ chức trực 24/24 giờ. Phòng CTCT & QLSV nắm chắc danh sách sinh viên để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động.
13. Các đơn vị trong trường, cụm dân cư nhắc nhở các gia đình kiểm tra các hệ thống cửa, vật dễ bay, dễ rơi (tấm che mưa, nắng, chậu cây cảnh...) để tránh khi có gió to sẽ gây ra tai nạn, gia đình nào để xảy ra tai nạn phải chịu trách nhiệm. Khi có bão gia đình nào thấy cần sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản thì báo cho Phòng Quản trị để bố trí sắp xếp nơi sơ tán tạm thời khi cần thiết.
14. Khi có lệnh sơ tán tài sản, vật tư thiết bị, tài liệu... các đơn vị thuộc diện di chuyển cần chủ động di chuyển đến địa điểm sơ tán theo kế hoạch của Nhà trường. Đơn vị quản lý địa điểm được huy động sử dụng trong kế hoạch sơ tán phải bàn giao ngay phòng và khoá kịp thời cho đơn vị tiếp nhận.
15. Nhà trường sẽ tổ chức tập dượt công tác phòng chống lụt bão và triển khai công tác sơ tán các trang thiết bị, máy móc, tài liệu... theo kế hoạch sơ tán. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên lịch công tác của Nhà trường.
Nhận được kế hoạch này đề nghị các đơn vị lập kế hoạch phòng chống lụt, bão chi tiết cho đơn vị mình, đồng thời quán triệt đến mọi thành viên trong đơn vị để thực hiện cho tốt công tác phòng chống lụt bão. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn gì các đơn vị cần báo cáo kịp thời về BGH để giải quyết.Nơi nhận:


 
- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN
- Các đơn vị trong Trường
- Các đ.vị và BM có P. Thí nghiệm
- Cty TV&CGCN (để thông báo các chi nhánh)
- Các UV Ban PCLB
- Cụm dân cư
- Hội SV
      - Lưu VT, TH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCLB

 
 

(đã k‎ý)
 


PGS. TS  Vũ Thanh Te


 
    Địa điểm di chuyển tài liệu, vật tư, thiết bị, tài sản khi có lệnh của ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của trường ĐHTL năm 2006 xem tại đây.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close