Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên toàn trường học kỳ 1 năm học 2006 -2007

Thứ hai - 09/05/2016 22:18


Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, xét tình hình và điều kiện thực tế, Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các Khoá trong toàn trường học kỳ I năm học 2006 - 2007 như sau...
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
----------------
       Số: 98 KH/ĐHTL- TCT&QLSV
(V/v: Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên toàn trường học kỳ 1 năm học 
2006 -2007)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- & ­­-----------
Hà Nội ngày 25 tháng 1 năm 2007 

 

 

 

 

Kính gửi:  - Các Khoa, Cơ sở II

     - Các lớp trong toàn trường

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, xét tình hình và điều kiện thực tế, Nhà trường  hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các Khoá trong toàn trường học kỳ I năm học 2006 - 2007 như sau:
- Cá nhân từng sinh viên tự đánh giá từ ngày 29/01 
¸28/02/2007.
- Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét từ 01 ¸02/03/2007.
- Ban chủ nhiệm Khoa họp xét từ 05 ¸ 07/03/2007.
- Ban chủ nhiệm các Khoa tổng hợp gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV  trước ngày 09/03/2007.
Để có kết quả điểm rèn luyện của sinh viên phục vụ cho việc xét học bổng học kỳ 1(06-07) cho sinh viên, Nhà trường đề nghị sinh viên, các lớp, các Khoa, Cơ sở II thực hiện đúng kế hoạch đã đưa ra..Ghi chú: Để thống nhất trong toàn trường, đề nghị:
- Các khoa, Cơ sở 2 nhận mẫu đánh giá điểm rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Phòng Công tác chính trị & QLSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của trường.
- Các khoa và cơ sở 2 nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.
-  Các khoa và cơ sở 2 chuyển bản tổng hợp kết quả điểm rèn luyện về phòng Công tác chính trị & QLSV (bằng công văn & bằng File theo địa chỉ Email: thuyp72002@wru.edu.vn)


-Nơi nhận
 ĐU, BGH (để b/c).
- Như kính gửi
- Trang Web trường.
Lưu P7VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV
(Đã ký)
 
 
 
   ThS. Dương Văn Bá
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close