Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ hai - 23/05/2016 20:29


QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Chương trình hành động của Trường Đại học Thuỷ Lợi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------
Số:515/QĐ-ĐHTL-TV
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- ***---
Hà Nội, ngày  4 tháng 4 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình hành động của Trường ĐHTL
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
 
 - Căn cứ quyết định số 351 QĐ/TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thuỷ lợi ( nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT ) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thuỷ lợi.
-  Căn cứ vào nội dung Luật “ Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí ”.
-  Căn cứ vào chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
-  Căn cứ vào chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp & PTNT về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
-  Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức,Trưởng phòng Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Trường Đại học Thuỷ Lợi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Công ty, Cơ sở II, DHII có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


   
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Bộ NN & PTNT  
- Các P,K,B,TT,CTy, CSII,DHII.
-  Lưu VT,TV
 
 (đã ký)
   
 

 

 

 

 

      GS.TS Đào Xuân Học


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close