Lực lượng vũ trang Thủ đô kết hợp thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của thành phố

Thứ bảy - 07/05/2016 10:12


Một trong những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới, lực lượng vũ trang Thủ đô (LLVT) đã chú trọng gắn việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Một trong những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới, lực lượng vũ trang Thủ đô (LLVT) đã chú trọng gắn việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, LLVT Thủ đô đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực và đạt hiệu quả cao. Đáng chú ý, phong trào TĐQT của đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nên có sức lan tỏa rộng rãi, có chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để phong trào TĐQT và phong trào thi đua yêu nước của LLVT đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Thủ đô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quán triệt các chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới; làm rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trên cơ sở đó, các đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia; đồng thời, xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu xây dựng, bảo vệ Thủ đô. Đảng ủy, BTL Thủ đô cũng chỉ đạo các đơn vị phải bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua cho phù hợp với tính chất, đặc điểm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Mục tiêu thi đua phải vừa phản ánh và thực hiện thắng lợi mọi mặt hoạt động của đơn vị, vừa thể hiện được tinh thần trách nhiệm của LLVT đối với sự phát triển của Thủ đô. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào TĐQT, như: "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", "Một tập trung, hai khâu đột phá", "60 ngày đêm hành động kiểu mẫu", "Sáng mãi Điện Biên" ..., LLVT Thủ đô còn tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước: "Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", "Xây dựng Thủ đô xanh-sạch-đẹp"... Việc thực hiện tốt phong trào TĐQT và phong trào thi đua yêu nước đã làm chuyển biến mạnh mẽ trình độ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), sức mạnh chiến đấu của LLVT; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Đông Đô-Thăng Long-Hà Nội trong thời kỳ mới.

Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, LLVT Thủ đô đã  thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Với tinh thần "Vì nhân dân quên mình", "Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng", trong trận mưa lịch sử ở Hà Nội cuối năm 2008, BTL Thủ đô đã chủ động phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn huy động 72.219 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, hàng trăm lượt tàu, xuồng, thuyền, ô tô, cầu, phà... giúp địa phương sơ tán 17.450 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm, góp phần bảo vệ an toàn 28,105 km đê sông Hồng, sông Bùi, sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà... Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã không ngại khó khăn, gian khổ, dầm mình trong mưa, ứng cứu, bảo vệ an toàn trạm bơm Yên Sở, bảo đảm an toàn cho Thủ đô. Cùng với đó, LLVT Thủ đô còn tích cực tham gia công tác phòng, chống cháy, nổ; phối hợp với các lực lượng dập tắt 41 vụ cháy trên địa bàn. Tiêu biểu là việc khắc phục các vụ hỏa hoạn tại phường Mai Động, nhà máy Sợi công nghiệp, công ty Tô Châu, chợ xe máy Dịch Vọng... bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. LLVT Thủ đô cũng đã chủ động tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các "điểm nóng", không để địch lợi dụng, kích động gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị trung tâm của mình, LLVT Thủ đô đã tổ chức thực hiện tốt phong trào TĐQT; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ SSCĐ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị là phải luôn duy trì kỷ luật chặt chẽ, sức cơ động cao, trình độ và khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Để làm được điều đó, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo hướng các mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng huấn luyện; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm; phù hợp với thực tiễn của đơn vị, với đối tượng tác chiến và trang bị hiện có. Thông qua các phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao", "Tháng hành động cao điểm, chấm dứt vi phạm kỷ luật"..., các đơn vị đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện, học tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Bởi vậy, công tác huấn luyện đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt đơn vị giỏi; huấn luyện dân quân, tự vệ đạt 100% yêu cầu, 84% khá, giỏi; huấn luyện quân dự bị đạt 100% chỉ tiêu; trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ngoài ra, Đảng ủy và BTL Thủ đô đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 100% xã (phường, thị trấn) hoàn thành diễn tập chiến đấu trị an. Chế độ trực SSCĐ của các đơn vị được thực hiện nghiêm túc; khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, phương tiện được nâng cao; công tác kiểm soát quân sự trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phong trào thi đua của các đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng trên địa bàn.

Ngành Hậu cần, Kỹ thuật của LLVT Thủ đô cũng tích cực gắn việc thực hiện Cuộc vận động "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Cuộc vận động 50" với các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô. Qua đó, đã động viên được cán bộ, chiến sĩ hậu cần, kỹ thuật phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác mọi tiềm năng trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Ngoài việc tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí, vật tư, trang bị trên cấp, các đơn vị đã động viên bộ đội tích cực lao động, tăng gia, chăn nuôi cải thiện đời sống. Nếu như năm 2004, giá trị tăng gia bình quân đạt 405.000 đồng/người, thì năm 2009, giá trị đó là 650.000 đồng/người. Nhờ vậy, trước những biến động giá cả thị trường, đời sống của bộ đội vẫn được giữ vững và cải thiện; doanh trại được chỉnh trang, xây dựng thống nhất; chất lượng chăm sóc sức khỏe của bộ đội được nâng cao. Thực hiện chương trình quân-dân y kết hợp, hằng năm, ngành Quân y của đơn vị đã cử các đội công tác đến những địa phương khó khăn để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Các hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa... đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Bên cạnh sự quan tâm bảo đảm đời sống vật chất của bộ đội, cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng Thủ đô xanh-sạch-đẹp" của địa phương... Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội được nâng cao, môi trường, cảnh quan sạch, đẹp; phòng ngừa có hiệu quả văn hóa xấu, độc, các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị. Nhiều tấm gương, nhiều mô hình tiêu biểu như: "Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", "Đơn vị quân y 5 tốt", "Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác", "Đơn vị quản lý tài chính tốt", "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp"... đã góp phần xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với ngành Hậu cần, ngành Kỹ thuật đã tích cực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi các biện pháp khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị phát triển mạnh mẽ; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng trong thực tiễn, như: cải tiến giá súng 12,7mm, thiết bị thử thời gian giữ chậm ngòi lựu đạn, ứng dụng lắp bơm xăng điện trên xe thiết giáp BTR152... Đóng quân trên địa bàn có mật độ dân số và xe cơ giới cao, đơn vị đã thường xuyên giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện các biện pháp góp phần làm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua đã được xác định, trong từng thời gian, các đơn vị đã cụ thể hóa cho phù hợp với tính chất, đặc điểm nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng tổ chức, xây dựng con người; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Xây dựng và chỉnh đốn Đảng"... Các cơ quan, đơn vị đã hướng phong trào thi đua bám sát tiêu chí xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị hết sức coi trọng đến chất lượng, hiệu quả của phong trào, không phô trương, hình thức; tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm trong đơn vị. Nhờ đó, chất lượng các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở BTL Thủ đô không ngừng được nâng lên. Qua bình xét hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh thường xuyên đạt từ 95% trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96% các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, trong đó có 30% đạt vững mạnh xuất sắc, 100% hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn "2 giỏi"...

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt phong trào TĐQT kết hợp với phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô thời kỳ mới.

Đại tá LÊ HIỀN VÂN

Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô

theo 
http://tapchiqptd.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close